Skip links

Bedrijfsverhaal voor familiebedrijven

Succesvolle familiebedrijven hebben een verhaal. Intern vergroten de familiewaarden trots en betrokkenheid; extern versterken zij de binding met klanten en samenleving.

Waarom een bedrijfsverhaal?

Mensen verbinden in een verhaal. Als er iets van belang is in deze tijd is het eenheid van identiteit en ambitie. Met welke bezieling en kernwaarden is het familiebedrijf groot geworden? Een verhaal overbrugt generaties en verleden-heden-toekomst.

Neem contact op

Voor wie?

Binnen het familiebedrijf zijn familiebestuurders en medewerkers cruciaal. Zij hebben behoefte aan het overdragen en vastleggen van waarden, ervaringen en successen. Het Wij-verhaal wordt tevens een kompas voor de toekomst.

Neem contact op

Hoe werken we?

In onze aanpak staan aandacht en toewijding centraal. Wij werken toe naar een collectief product waar alle betrokkenen zich in herkennen en trots op zijn. Het bedrijfsverhaal communiceert in elke vorm: tekst, bedrijfsboek, bedrijfsfilm of App.

Neem contact op

Wat is het rendement?

Uw medewerkers zijn uw beste ambassadeurs. Door hen het verhaal en familiewaarden eigen te laten te maken en uit te laten dragen bouwt u aan een reputatie die met geen geld te koop is.

Neem contact op

FAQ

Een bedrijfsverhaal is, naast de medewerkers, ook het verhaal van oprichters, bestuurders en ondernemers. Familiebedrijven leiden zich niet zelf, ze worden bestuurd. De mensen die zich daarmee bezighouden, zijn vaak meer dan zakelijk betrokken ondernemers. Wie zij zijn en wat hen drijft, wordt niet zelden gereflecteerd in het bedrijf dat ze leiding en richting geven. Dat maakt het interessant om die verhalen op te tekenen en te benutten. Leiderschap in een moderne context concentreert zich rond de vraag: in hoeverre is het familiebedrijf in staat medewerkers te laten geloven in een succesvol toekomstperspectief? Verbindend leiderschap draait om houvast bieden en enthousiasmeren. Als leider bent u iedere dag met grote bevlogenheid en passie bezig de droom van de organisatie te verwezenlijken. Tussen de bedrijven door neemt u soms even de tijd voor afstand en reflectie. U zoekt een verhaal voor waar u mee bezig bent, en een kompas voor waar u naar toe wilt. Wat zijn voor de organisatie de beslissende succesfactoren geweest? Wat is het geheim van het succes geweest? De organisatie heeft zakelijke successen behaald waarop u met recht trots bent. Wat zijn nu de belangrijkste lessen uit het verleden voor de toekomst. Kortom, u hebt behoefte aan een bedrijfsverhaal dat ervaring uit het verleden deelt met een verhaal van nu en dat tevens een perspectief schildert voor de toekomst. U wilt in alle rust uw verhaal doen en daarmee anderen boeien en inspireren. Uw beleving wordt de beleving van anderen en creëert zo een breder verhaal dat mensen inspireert en verbindt.

Het vastleggen van het verhaal van een familiebedrijf is van groot belang om de identiteit, continuïteit, cultuur en waarden van het bedrijf te behouden en om de betrokkenheid van familieleden, medewerkers en belanghebbenden te vergroten.

 1. Identiteit en erfgoed: Het verhaal van een familiebedrijf vertelt het unieke erfgoed en de identiteit van de organisatie. Het legt de oorsprong, de waarden en de cultuur van het bedrijf vast, wat helpt om de familietradities en -geschiedenis te behouden.
 2. Continuïteit en overdragen: Het vastleggen van het verhaal kan helpen bij het plannen van de overgang van generatie op generatie. Het biedt een continuïteit van waarden en visie, wat essentieel is voor het succes van familiebedrijven op de lange termijn.
 3. Leiderschapsontwikkeling: Het verhaal kan dienen als een bron van inspiratie voor toekomstige leiders binnen de familie. Het kan helpen bij de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten en het waarderen van de missie en visie van het bedrijf.
 4. Cultuur en waarden: Het verhaal kan de kernwaarden en de bedrijfscultuur van het familiebedrijf illustreren. Dit is van cruciaal belang om de culturele consistentie te behouden naarmate het bedrijf groeit en verandert.
 5. Communicatie: Het verhaal kan dienen als een krachtig communicatiemiddel, zowel intern als extern. Het kan worden gedeeld met medewerkers, klanten, investeerders en andere belanghebbenden om het vertrouwen en de betrokkenheid te vergroten.
 6. Onderscheidend vermogen: Het verhaal kan het bedrijf onderscheiden van de concurrentie en klanten aantrekken die zich identificeren met het verhaal.
 7. Leren van geschiedenis: Het verhaal kan dienen als een leermiddel. Het biedt inzichten uit het verleden, inclusief successen en mislukkingen, die kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het vermijden van herhaalde fouten.
 8. Verankering van waarden: Door het verhaal vast te leggen, kunnen familiebedrijven ervoor zorgen dat hun kernwaarden niet verloren gaan of vervagen naarmate de tijd verstrijkt.
 9. Familiebetrokkenheid: Het verhaal kan de betrokkenheid van familieleden bij het bedrijf vergroten. Het kan hen inspireren om de familietraditie voort te zetten en bij te dragen aan het succes van het bedrijf en de binding met de samenleving.
 10. Reputatie en duurzaamheid: Het verhaal van een familiebedrijf kan bijdragen aan een positieve reputatie en duurzaamheid. 

Meer dan een feitenrelaas is het bedrijfsverhaal een verhaal dat voor herkenning zorgt. Het verankert de ziel van de onderneming en geeft deze door aan de mensen van nu. In het bedrijfsverhaal staan verhalen centraal over mensen, oorsprong, waarden, mijlpalen, successen, tegenslag en overwinningen. De aandacht gaat uit naar datgene wat het familiebedrijf groot heeft gemaakt. Samen met u gaan we de uitdaging aan om het bedrijfs-DNA en uw erfgoed samenhangend, prikkelend, meeslepend en blijvend vast te leggen. In een verhaal dat het verleden omarmt, het heden viert en de toekomst begroet.

Een goed bedrijfsverhaal, ook wel bekend als een ‘corporate story’ of ‘brand story’, is effectief in het communiceren van de identiteit, waarden en missie van een bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van een goed bedrijfsverhaal:

 1. Authenticiteit: Het verhaal moet authentiek zijn en de echte geschiedenis en waarden van het bedrijf weerspiegelen. Het moet geloofwaardig zijn voor het publiek en geen valse of overdreven beweringen bevatten.
 2. Relevantie: Het verhaal moet relevant zijn voor het bedrijf en de branche waarin het opereert. Het moet laten zien hoe het bedrijf een verschil maakt in de wereld en waarom dat ertoe doet.
 3. Emotionele connectie: Een goed bedrijfsverhaal wekt emoties op bij het publiek. Het kan inspireren, ontroeren of empathie opwekken. Emoties spelen een belangrijke rol bij het creëren van een blijvende band tussen het merk en de klant / consument.
 4. Consistentie: Het verhaal moet consistent zijn met de andere aspecten van de branding en communicatie van het bedrijf. Het moet een samenhangend beeld creëren dat het publiek gemakkelijk kan herkennen en onthouden.
 5. Menselijkheid: Een goed bedrijfsverhaal plaatst mensen centraal. Het kan bijvoorbeeld de oprichters, medewerkers of klanten van het bedrijf benadrukken en hun verhalen vertellen om de menselijke kant van het bedrijf te laten zien.
 6. Duidelijke boodschap: Het verhaal moet een duidelijke boodschap overbrengen over wat het bedrijf doet, waarom het dat doet en hoe het zich onderscheidt van de concurrentie. Het moet begrijpelijk zijn voor het publiek.
 7. Visie en missie: Het verhaal moet de visie en missie van het bedrijf benadrukken, evenals de langetermijndoelen en waarden. Het moet laten zien dat het bedrijf een hoger doel nastreeft dan alleen winst maken.
 8. Eenheid en evolutie: Een goed bedrijfsverhaal kan evolueren met het bedrijf, maar het moet nog steeds eenheid behouden in termen van de kernwaarden en -boodschappen. Het kan veranderende omstandigheden en groei weerspiegelen.
 9. Gemakkelijk te delen: Het verhaal moet gemakkelijk te delen zijn, zowel online als offline. Het moet in verschillende formaten kunnen worden gepresenteerd, zoals tekst, video, afbeeldingen en sociale media.
 10. Impact: Het verhaal moet de potentie hebben om een positieve impact te hebben op de perceptie van het bedrijf en de betrokkenheid van het publiek. Het moet mensen aansporen om met het merk in interactie te treden.

Ondernemingen worden groot door hun droom te volgen. Van de spanning bij de eerste klant en euforie van de eerste successen, tot de groei en veranderingen die uw familiebedrijf doormaakte. De oorsprong: de passie en drive om de onderneming te beginnen. Uw bedrijfsverhaal is een herbeleving van al die mijlpalen. Het maakt mensen trots, schept verbondenheid en vitaliteit. U voelt waar u voor staat. Of wij uw verhaal nu vertellen in een boek, film of via internet het vastleggen is van onschatbare waarde voor de organisatie. Verhaal is communicatie… want het bedrijfsverhaal boeit, ontroert, imponeert, verbaast en bevestigt. Ondernemingen worden groot door hun droom te volgen. Het rendement zit in de weerspiegeling van merk en identiteit.

De ‘droom’ van een familiebedrijf verwijst vaak naar de visie en langetermijndoelen die de familie en het bedrijf hebben voor de toekomst. Deze droom kan een centrale rol spelen in het succes en de continuïteit van het familiebedrijf. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het belang van de droom van het familiebedrijf:

 1. Leidende principes: De droom van het familiebedrijf is het fundament onder de leidende principes en waarden die de koers van het bedrijf bepalen. Het biedt richting en inspiratie voor de familieleden en medewerkers en helpt bij het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de langetermijnvisie.
 2. Identiteit en cultuur: De droom van het familiebedrijf kan de identiteit en cultuur van het bedrijf vormgeven. Het kan dienen als een kompas voor het behouden van een unieke bedrijfscultuur en waarden die het bedrijf onderscheiden van andere organisaties.
 3. Continuïteit: Een gedeelde droom kan bijdragen aan de continuïteit van het familiebedrijf over generaties heen. Het kan familieleden motiveren om betrokken te blijven bij het bedrijf en te werken aan het realiseren van de gezamenlijke visie.
 4. Betrokkenheid van familieleden: De droom kan de betrokkenheid van familieleden vergroten door hen een gevoel van doel en gemeenschappelijk belang te geven. Het kan ook helpen bij het oplossen van mogelijke conflicten door te focussen op gedeelde doelen.
 5. Groei en innovatie: De droom van het familiebedrijf kan de basis vormen voor groei en innovatie. Het kan inspireren tot het verkennen van nieuwe markten, producten of diensten die passen bij de langetermijnvisie van het bedrijf.
 6. Externe communicatie: De droom kan ook dienen als een krachtig communicatiemiddel naar externe belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en investeerders. Het kan de reputatie van het bedrijf versterken en vertrouwen opbouwen.
 7. Toekomstplanning: De droom van het familiebedrijf kan helpen bij het opstellen van strategische plannen voor de toekomst en bij het stellen van doelen voor groei en duurzaamheid.

Uw bedrijfsverhaal vastleggen is van onschatbare waarde voor uw bedrijf of organisatie. De bedrijfsgeschiedenis is een fundament onder uw organisatie. De authenticiteit die iedereen tegenwoordig zoekt, is te vinden in het eigen verhaal. Waar u voor staat wordt bevestigd en uw interne en externe relaties kunnen zich identificeren met de oorsprong van uw bedrijfsverhaal. Het rendement zit in de trotse weerspiegeling van uw erfgoed, successen en waarden. Meer dan een feitenrelaas is het bedrijfsverhaal een verhaal dat voor herkenning zorgt, de ziel van de onderneming overdraagt aan mensen van nu. Waar u voor staat wordt bevestigd. Uw werknemers kunnen zich identificeren met uw bedrijfsverhaal. Uw relaties weten waar ze op kunnen rekenen. Nieuwe medewerkers krijgen inzicht waar u vandaan kwam en waar u naartoe wilt.

Een geloofwaardig bedrijfsverhaal heeft aanzienlijke waarde voor een organisatie om verschillende redenen:

 1. Vertrouwen opbouwen: Een geloofwaardig bedrijfsverhaal helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten, investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden. Wanneer mensen het gevoel hebben dat een bedrijf eerlijk en oprecht is in zijn communicatie, zijn ze eerder geneigd om zaken te doen met dat bedrijf en zich eraan te binden.
 2. Onderscheidend vermogen: In een concurrerende markt kan een geloofwaardig bedrijfsverhaal een bedrijf onderscheiden van concurrenten. Het laat zien waarom het bedrijf uniek is, wat het anders doet en waarom klanten voor dat bedrijf zouden moeten kiezen.
 3. Loyaliteit opbouwen: Een geloofwaardig bedrijfsverhaal kan loyaliteit bij klanten en medewerkers opbouwen. Mensen voelen zich vaak sterker verbonden met bedrijven die een oprechte missie en visie hebben en die zich inzetten voor waarden die ze delen.
 4. Merkwaarde vergroten: Een geloofwaardig bedrijfsverhaal kan de merkwaarde vergroten. Een sterk merk dat gebaseerd is op oprechtheid en geloofwaardigheid kan waardevoller zijn en gemakkelijker te commercialiseren.
 5. Crisismanagement: In tijden van crisis kan een geloofwaardig bedrijfsverhaal van onschatbare waarde zijn. Als een bedrijf al een reputatie heeft opgebouwd van integriteit en geloofwaardigheid, kan het gemakkelijker zijn om het vertrouwen te herstellen na een crisis.
 6. Aantrekken van investeerders: Investeerders zijn vaak op zoek naar bedrijven met een sterk en geloofwaardig verhaal. Ze willen weten dat hun investering in goede handen is en dat het bedrijf een solide fundament heeft.
 7. Werving en behoud van talent: Een geloofwaardig bedrijfsverhaal kan ook helpen bij het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers. Mensen willen werken voor organisaties die hun waarden delen en die een positieve impact hebben op de wereld.
 8. Positieve invloed op de samenleving: Bedrijven met een geloofwaardig verhaal kunnen een positieve invloed hebben op de samenleving door bij te dragen aan sociale en milieuverbeteringen. Dit kan zowel zakelijk als maatschappelijk waardevol zijn.

De authenticiteit van uw organisatie is van grote waarde. Producten en diensten gaan immers steeds meer op elkaar lijken. Vandaar dat de persoonlijkheid van het familiebedrijf – uw identiteit – de belangrijkste factor wordt bij de loyaliteit van medewerkers en klanten. Wie ben je? Waarin ben je uniek? Waar sta je voor? Storytelling, het gebruik van persoonlijke verhalen, brengt de geloofwaardigheid tot leven. Storytelling is authentiek, persoonlijk, verhalend en overtuigend.

Storytelling speelt een cruciale rol in het bedrijfsverhaal omdat het menselijke aspecten en emoties toevoegt aan anders droge en feitelijke bedrijfsinformatie. Hier zijn enkele redenen waarom storytelling belangrijk is in het bedrijfsverhaal:

 1. Menselijkheid toevoegen: Verhalen brengen de menselijke kant van een bedrijf naar voren. Ze stellen bedrijven in staat om zichzelf voor te stellen als meer dan alleen zakelijke entiteiten en om de mensen erachter, zoals oprichters, medewerkers en klanten, centraal te stellen.
 2. Verbinding maken met het publiek: Mensen kunnen zich gemakkelijker verbinden met verhalen dan met droge feiten en cijfers. Storytelling helpt om een emotionele band te creëren tussen het bedrijf en het publiek, wat kan leiden tot loyaliteit en betrokkenheid.
 3. Het overbrengen van waarden en missie: Verhalen bieden een effectieve manier om de kernwaarden en de missie van een bedrijf over te brengen. Ze laten zien waar het bedrijf voor staat en waarom dat belangrijk is.
 4. Het onderscheiden van de concurrentie: Verhalen kunnen een bedrijf helpen zich te onderscheiden van de concurrentie. Een uniek en goed verteld verhaal kan de aandacht trekken en klanten aanspreken die zich kunnen identificeren met de waarden en visie van het bedrijf.
 5. Herinnering: Mensen onthouden verhalen veel beter dan droge feiten. Een sterk bedrijfsverhaal kan in de hoofden van mensen blijven hangen en bijdragen aan een blijvende indruk.
 6. Inzicht en betrokkenheid van medewerkers: Storytelling kan ook intern worden gebruikt om medewerkers te betrekken en te inspireren. Een krachtig verhaal kan een gevoel van doel en trots op het werk creëren.
 7. Communicatie van complexe ideeën: Ingewikkelde concepten of strategieën kunnen vaak beter worden begrepen wanneer ze in een verhaalvorm worden gepresenteerd. Verhalen maken abstracte ideeën tastbaarder en begrijpelijker.
 8. Het vastleggen van ervaringen en geschiedenis: Verhalen stellen bedrijven in staat om hun geschiedenis en ervaringen te documenteren en door te geven aan toekomstige generaties. Ze kunnen helpen om de continuïteit en het erfgoed van een bedrijf te behouden.

Vaak liggen in het verleden de ankers van de identiteit van de organisatie. Succesvolle bedrijven zijn bedrijven met een authentiek verhaal. Een verhaal dat geloofwaardig is en tegelijk zo inspirerend, aansprekend en herkenbaar dat mensen zich er graag mee identificeren. De juiste bedrijfsgeschiedenis

• brengt mensen tot elkaar en verbindt
• laat mensen anders naar dingen kijken
• inspireert en overstijgt de feiten
• raakt het verleden, verheldert het heden en schets ook een weg naar de toekomst
• verbindt mensen binnen en buiten de organisatie.

Bedrijfsgeschiedenis speelt een belangrijke rol in het bedrijfsverhaal om verschillende redenen:

 1. Authentieke basis: De bedrijfsgeschiedenis vormt de authentieke basis van het bedrijfsverhaal. Het vertelt hoe het bedrijf is ontstaan, wie de oprichters waren en wat hun visie en doelen waren bij de oprichting van het bedrijf. Dit schept geloofwaardigheid en vertrouwen bij het publiek.
 2. Identiteit en cultuur: De geschiedenis van een bedrijf draagt bij aan de identiteit en cultuur ervan. Het legt de basis voor de waarden, normen en tradities van het bedrijf, die van invloed kunnen zijn op hoe het bedrijf zich ontwikkelt en opereert.
 3. Onderscheidend vermogen: De geschiedenis van een bedrijf kan dienen als een bron van onderscheidend vermogen. Het kan het bedrijf uniek maken door te laten zien hoe het zich heeft ontwikkeld en welke unieke kenmerken het heeft in vergelijking met concurrenten.
 4. Inspiratie en motivatie: Het delen van de bedrijfsgeschiedenis kan medewerkers inspireren en motiveren. Het laat zien hoe het bedrijf uitdagingen heeft overwonnen, successen heeft behaald en obstakels heeft doorstaan, wat kan dienen als bron van inspiratie voor het personeel.
 5. Verbinding met klanten: Klanten kunnen zich gemakkelijker verbinden met een bedrijf dat zijn geschiedenis deelt. Het kan een gevoel van vertrouwdheid en loyaliteit creëren, vooral als de geschiedenis aansluit bij de waarden en behoeften van de klanten.
 6. Continuïteit en erfenis: Het vertellen van de bedrijfsgeschiedenis helpt bij het documenteren van de erfenis van het bedrijf en draagt bij aan de continuïteit. Het laat zien hoe het bedrijf door de jaren heen is gegroeid en veranderd, en welke principes en tradities het heeft behouden.
 7. Communicatie van waarden en missie: De bedrijfsgeschiedenis kan dienen als een krachtig hulpmiddel om de kernwaarden en missie van het bedrijf te communiceren. Het toont aan hoe het bedrijf historisch gezien heeft gehandeld in lijn met deze waarden en missie.
 8. Marketing en branding: Het verhaal van de bedrijfsgeschiedenis kan worden gebruikt in marketingcampagnes en branding om de unieke kenmerken en het erfgoed van het bedrijf te benadrukken.

We gaan samen met u op zoek naar aansprekende verhalen, feiten en wetenswaardigheden. U vertelt, wij luisteren. Dan draaien we de rollen om. Wij vertellen u wat we gehoord en gezien hebben. Ter controle. Om te zien of we op dezelfde golflengte zitten. U wilt met het verhaal de organisatie dichtbij mensen brengen. We willen natuurlijk in ieder geval weten: Wie bent u als organisatie? Waar komt u vandaan? Waarom doet u wat u doet? Waar staat u nu? Waar gaat u naartoe? De antwoorden op deze vragen – tezamen met een heldere Waarom-Hoe-Wat – vormen de ingrediënten van elk bedrijfsverhaal. Het gezamenlijke verhaal weerspiegelt: Wij zijn ‘familie’. Wij delen een mentaliteit. Wij zijn trots op onze betekenis die we spelen in de samenleving.

Binnen het bedrijfsverhaal zijn er verschillende belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om een samenhangend en overtuigend verhaal te creëren. Hier zijn enkele van de belangrijkste vragen die in het bedrijfsverhaal aan bod moeten komen:

1. Wat is het ontstaansverhaal van het bedrijf?

 • Hoe en waarom is het bedrijf opgericht?
 • Wat was de visie en de missie van de oprichters?
 • Welke uitdagingen hebben ze onderweg overwonnen?

2. Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf?

 • Welke principes en waarden vormen de basis van het bedrijf?
 • Hoe worden deze waarden in de dagelijkse praktijk toegepast?

3. Wat is de missie van het bedrijf?

 • Wat wil het bedrijf bereiken op de lange termijn?
 • Wat is het hogere doel of de impact die het wil hebben op de wereld?

4. Wat maakt het bedrijf uniek?

 • Wat onderscheidt het bedrijf van concurrenten?
 • Welke specifieke eigenschappen, producten of diensten maken het bijzonder?

5. Wie zijn de mensen achter het bedrijf?

 • Wie zijn de oprichters, leiders en medewerkers van het bedrijf?
 • Wat zijn hun verhalen en bijdragen aan het bedrijf?

6. Hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld?

 • Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en prestaties van het bedrijf door de jaren heen?
 • Hoe is het bedrijf gegroeid en geëvolueerd?

7. Welke impact heeft het bedrijf op de samenleving?

 • Hoe draagt het bedrijf bij aan sociale en milieuproblemen?
 • Op welke manier heeft het een positieve invloed op de gemeenschap?

8. Hoe is de relatie met klanten en stakeholders?

 • Hoe bouwt het bedrijf relaties op en onderhoudt het die met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden?
 • Hoe reageert het op feedback en input van stakeholders?

9. Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf?

 • Wat zijn de doelen en ambities voor de toekomst?
 • Hoe ziet het bedrijf zichzelf evolueren?

10. Wat is het bedrijfsverhaal in een notendop?

 • Hoe kan het bedrijfsverhaal in een beknopte, aansprekende boodschap worden samengevat?
 • Wat is het belangrijkste dat het bedrijf wil overbrengen aan het publiek?

Het bedrijfsverhaal is heel geschikt om het bedrijf dichtbij mensen te brengen. Daarnaast heeft een verhaal nog een aantal andere bijzondere eigenschappen. En die maken het de moeite helemaal waard: een verhaal brengt gevoel over; het spreekt tot de verbeelding; een verhaal is makkelijker te onthouden én na te vertellen dan droge feiten; een goed bedrijfsverhaal is authentiek, dus uniek; het zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen identificeren met de organisatie; het verbindt generaties en inspireert mensen.

In het algemeen kan een krachtig bedrijfsverhaal voor een familiebedrijf helpen om de unieke voordelen van familiebedrijven te accentueren, zoals de nadruk op traditie, langetermijndenken en sterke betrokkenheid bij de samenleving en klanten. Het kan ook de relaties binnen de familie en met stakeholders versterken, wat bijdraagt aan het succes en de continuïteit van het bedrijf.

 1. Vertrouwen opbouwen: Het delen van de familiegeschiedenis en waarden in het bedrijfsverhaal kan het vertrouwen van klanten, leveranciers en medewerkers versterken. Het laat zien dat het bedrijf diepgewortelde principes heeft.
 2. Continuïteit en identiteit: Een bedrijfsverhaal kan helpen om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen door de geschiedenis en de waarden van de familie over te dragen aan volgende generaties. Het dient als een bron van identiteit en culturele overdracht binnen de familie.
 3. Loyaliteit creëren: Een familiebedrijfsverhaal kan een emotionele band opbouwen met klanten en medewerkers. Mensen voelen zich vaak sterker verbonden met bedrijven die familiewaarden en betrokkenheid benadrukken.
 4. Onderscheidend vermogen: Het benadrukken van de familiale elementen van het bedrijf kan het onderscheiden van concurrenten. Het laat zien dat het bedrijf uniek is in zijn focus op erfgoed en familiewaarden.
 5. Langdurig perspectief: Een familiebedrijfsverhaal kan de nadruk leggen op een langetermijnperspectief, wat in contrast staat met puur winstgerichte benaderingen. Het benadrukt de toewijding aan de toekomstige generaties.
 6. Stabiliteit en betrouwbaarheid: Het feit dat een bedrijf al generaties lang bestaat, kan worden gezien als een teken van stabiliteit en betrouwbaarheid, wat kan helpen bij het aantrekken van klanten en investeerders.
 7. Ervaring en expertise: Het verhaal kan benadrukken hoe het bedrijf door de jaren heen ervaring en expertise heeft opgebouwd in zijn vakgebied, wat vertrouwen kan wekken bij klanten.
 8. Transparantie: Een goed bedrijfsverhaal kan transparantie bevorderen binnen het familiebedrijf, waardoor open communicatie en begrip tussen familieleden en medewerkers worden gestimuleerd.
 9. Betrokkenheid van de gemeenschap: Het verhaal kan de betrokkenheid van het familiebedrijf bij de lokale gemeenschap benadrukken, wat kan leiden tot positieve relaties en reputatie in de omgeving.
 10. Bedrijfscultuur en waarden: Het verhaal kan de bedrijfscultuur en waarden versterken door ze centraal te stellen in het verhaal en te laten zien hoe deze waarden de kern van het bedrijf vormen.

Visie is vertrouwen wekken. Als leider wilt u het beste uit uw medewerkers halen. Maar loyaliteit, passie en bevlogenheid zijn niet te koop. Mensen doen een stap extra, als ze in het hart geraakt worden; als ze het idee hebben voor de goede zaak te werken. Dat maakt het ontwikkelen van een verbindende visie des te belangrijker. Een visie is meer dan een passage in een jaarverslag. Het is ook meer dan een idee in het hoofd van de leider. Noem het de spreekwoordelijke stip op de horizon, de verbeelding van de toekomst; een visie werkt als het leidt tot een gemeenschappelijke droom, inclusief de betekenis die bij een droom hoort: als iets dat je koestert en graag wilt realiseren. Samen de toekomst in – dat is de kern van elk bedrijfsverhaal.

Een verhaal rondom de visie van een familiebedrijf is een krachtig instrument om de visie te definiëren, te communiceren en te versterken. Het maakt de visie levendig, relevant en inspirerend voor alle betrokkenen, wat bijdraagt aan het succes en de continuïteit van het familiebedrijf.

 1. Communicatie: Een verhaal kan de visie van het familiebedrijf effectief communiceren naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het vertelt op een boeiende en begrijpelijke manier wat de visie is en waarom deze belangrijk is.
 2. Betekenis en inspiratie: Een verhaal kan de visie betekenis geven en mensen inspireren. Het kan laten zien hoe de visie voortkomt uit de geschiedenis, waarden en missie van het bedrijf, en hoe deze visie een positieve impact kan hebben op de toekomst.
 3. Verbinding: Het verhaal verbindt mensen met de visie op een persoonlijk niveau. Het kan medewerkers, familieleden en andere stakeholders aanspreken op emotioneel en intellectueel niveau, waardoor ze zich sterker met de visie kunnen identificeren.
 4. Betrokkenheid: Een verhaal kan de betrokkenheid vergroten, omdat het mensen motiveert om actief bij te dragen aan de realisatie van de visie. Het kan mensen enthousiast maken over de toekomst van het bedrijf en hen aanzetten tot samenwerking.
 5. Gedeeld begrip: Een verhaal helpt om een gedeeld begrip van de visie te creëren binnen de familie en het bedrijf. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen dezelfde kijk hebben op de gewenste toekomst en hoe deze te bereiken.
 6. Consistentie: Een verhaal zorgt voor consistentie in de communicatie rondom de visie. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen dezelfde boodschap over de visie uitdragen, zowel intern als extern.
 7. Transparantie: Een verhaal kan transparantie bevorderen door openheid te geven over de visie, doelen en ambities van het familiebedrijf. Dit kan bijdragen aan vertrouwen en begrip bij familieleden, medewerkers en andere stakeholders.
 8. Duurzaamheid: Een verhaal kan de visie koppelen aan de langetermijndoelen van het familiebedrijf. Het kan laten zien hoe de visie bijdraagt aan de duurzaamheid en groei van het bedrijf over generaties heen.

Kernwaarden vertellen waar uw organisatie voor staat. Uw medewerkers kunnen zich eraan optrekken, uw klanten kunnen erop vertrouwen. Waarden op zich zijn ‘lege’ woorden die iedereen op zijn eigen manier kan interpreteren. Door waarden in een authentiek verhaal te plaatsen, krijgen ze richting en betekenis. Interessant is vooral als medewerkers hun eigen persoonlijke verhalen kunnen verbinden met de waarden van de onderneming.

Over het algemeen dragen duidelijk gecommuniceerde kernwaarden bij aan het succes van een familiebedrijf door een gemeenschappelijke basis te bieden voor besluitvorming, gedrag en cultuur. Ze helpen bij het creëren van een sterke bedrijfscultuur en het opbouwen van relaties met klanten, medewerkers en andere stakeholders gebaseerd op vertrouwen en gedeelde normen.

 1. Gedeelde richting: Kernwaarden fungeren als een gemeenschappelijk kompas dat de familieleden en medewerkers leidt in hun beslissingen en acties. Door deze waarden te communiceren, creëert het bedrijf een gedeelde richting en een gemeenschappelijk begrip van wat belangrijk is.
 2. Identiteit en cultuur: Kernwaarden vormen de kern van de bedrijfscultuur en identiteit. Door ze te communiceren, versterkt het familiebedrijf de bedrijfscultuur en zorgt het voor een duidelijk beeld van wie ze zijn en waar ze voor staan.
 3. Vertrouwen en betrokkenheid: Het communiceren van kernwaarden draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij zowel interne als externe belanghebbenden. Het laat zien dat het bedrijf zich inzet voor bepaalde principes en normen, wat het vertrouwen van klanten, medewerkers en andere stakeholders vergroot.
 4. Richtlijnen voor gedrag: Kernwaarden dienen als richtlijnen voor het gedrag van familieleden en medewerkers. Door ze duidelijk te communiceren, weet iedereen wat er van hen wordt verwacht in termen van ethiek en gedrag.
 5. Besluitvorming: Kernwaarden kunnen dienen als een filter voor besluitvorming. Ze helpen bij het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de waarden en doelstellingen van het bedrijf.
 6. Aantrekken en behouden van talent: Kernwaarden kunnen aantrekkelijk zijn voor getalenteerde medewerkers die zich identificeren met de waarden van het bedrijf. Het helpt ook bij het behouden van medewerkers die zich betrokken voelen bij de bedrijfscultuur.
 7. Transparantie: Het communiceren van kernwaarden bevordert transparantie binnen het familiebedrijf. Het laat zien dat het bedrijf bereid is om openlijk te communiceren over zijn principes en waarden.
 8. Erkenning en viering: Kernwaarden kunnen worden gebruikt om prestaties en gedrag te erkennen en te vieren die in lijn zijn met deze waarden. Dit versterkt het belang van de waarden binnen het bedrijf.
 9. Begeleiding voor leiderschap: Kernwaarden kunnen dienen als richtlijnen voor leiderschap binnen het familiebedrijf. Ze helpen leiders om een voorbeeld te stellen en het juiste gedrag te tonen.

De uitdaging voor organisaties is in de eerste plaats om intern een ​​magisch gevoel van verbondenheid te creëren. De toekomst van elke organisatie hangt af van het vermogen om een ​​verbindend verhaal te creëren. Dat heeft een aantal duidelijke voordelen:

 1. Identiteit en cultuur communiceren: Het bedrijfsverhaal kan dienen om de identiteit en cultuur van het familiebedrijf te communiceren, zowel intern als extern. Het laat zien wie het bedrijf is, waar het voor staat en wat zijn unieke kenmerken zijn.
 2. Vertrouwen opbouwen: Een bedrijfsverhaal kan helpen vertrouwen op te bouwen bij klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. Het laat zien dat het bedrijf transparant is over zijn geschiedenis, waarden en missie.
 3. Merkwaarde vergroten: Door een sterk bedrijfsverhaal te communiceren, kan het familiebedrijf de merkwaarde vergroten. Het kan het merk definiëren en positioneren als betrouwbaar, authentiek en betrokken.
 4. Loyaliteit en betrokkenheid bevorderen: Een goed verteld bedrijfsverhaal kan loyaliteit en betrokkenheid creëren bij klanten, medewerkers en andere stakeholders. Mensen voelen zich vaak sterker verbonden met bedrijven die een inspirerend verhaal hebben.
 5. Onderscheidend vermogen: Het bedrijfsverhaal kan dienen als een middel om het bedrijf te onderscheiden van concurrenten. Het benadrukt wat het bedrijf uniek maakt en waarom klanten voor dat bedrijf zouden moeten kiezen.
 6. Betrokkenheid van medewerkers bevorderen: Het verhaal kan medewerkers inspireren en motiveren door hen een gevoel van doel en trots op het werk te geven. Het kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur.
 7. Externe communicatie verbeteren: Het bedrijfsverhaal kan de externe communicatie verbeteren door een duidelijke en consistente boodschap te bieden aan klanten, partners en andere belanghebbenden.
 8. Toekomstige groei ondersteunen: Een goed verteld bedrijfsverhaal kan de visie en ambitie van het familiebedrijf voor de toekomst overbrengen, wat kan helpen bij het ontwikkelen van duurzame groei.
 9. Familierelaties versterken: Het verhaal kan dienen om familierelaties binnen het bedrijf te versterken door gedeelde waarden en een gemeenschappelijke visie te benadrukken.
 10. Sociale verantwoordelijkheid benadrukken: Het bedrijfsverhaal kan ook dienen om de betrokkenheid van het familiebedrijf bij sociale en milieukwesties te benadrukken, wat een positieve invloed kan hebben op de samenleving en stakeholders.

Storytelling: wat, hoe en waarom? Een verhaal gaat pas écht leven als het wordt doorverteld. Met een bedrijfsverhaal is dat niet anders. Dat krijgt steeds meer kleur en betekenis met steeds meer persoonlijke verhalen van klanten, medewerkers of zelfs van uw leveranciers en stakeholders. Zeker de rol van medewerkers als ambassadeur is belangrijk. We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat we ‘iets hebben’ met een bedrijf, een merk en een organisatie. Verhalen maken verhaalthema’s als klantgerichtheid, leiderschap, betrouwbaarheid, samenwerking, duurzaamheid relevant. Verhalen zijn in staat mensen te laten zien en beleven wat anders niet zou doordringen. Verhalen verklaren waarden, geven gezicht aan visie, ambitie en waarden van een bedrijf. Verhalen verbinden mensen met elkaar, betrekken ze bij het bedrijf, inspireren, enthousiasmeren, maken mensen trots op wat ze met elkaar doen. Met storytelling zorgt u voor een verhaal dat mensen aanspreekt, overtuigt en verbindt. Intern én extern. Niet voor de korte termijn, maar duurzaam.

Storytelling binnen een familiebedrijf is een krachtig instrument om de identiteit, waarden, cultuur en missie van het bedrijf te definiëren en te communiceren. Het versterkt de banden binnen de familie, motiveert medewerkers, bouwt vertrouwen op bij stakeholders en draagt bij aan de duurzaamheid en het succes van het familiebedrijf over generaties heen.

 1. Overdracht van familiewaarden: Storytelling stelt het familiebedrijf in staat om familiewaarden en -tradities door te geven aan volgende generaties. Het helpt om de culturele erfenis van de familie te behouden en te versterken.
 2. Identiteit en continuïteit: Storytelling helpt bij het definiëren en behouden van de identiteit en continuïteit van het familiebedrijf. Het laat zien waar het bedrijf vandaan komt en waar het naartoe gaat.
 3. Verbinding met de geschiedenis: Het verbindt het bedrijf met zijn geschiedenis en roots. Dit kan waardevol zijn om te begrijpen hoe het bedrijf is geëvolueerd en welke lessen er zijn geleerd.
 4. Betrekken van medewerkers: Storytelling betrekt medewerkers en familieleden door hen te inspireren en een gevoel van betrokkenheid te geven. Het kan motiverend werken en medewerkers aanmoedigen om zich in te zetten voor de langetermijndoelen van het bedrijf.
 5. Transparantie en vertrouwen: Storytelling kan transparantie bevorderen door openlijk te communiceren over de geschiedenis, waarden en missie van het familiebedrijf. Dit kan vertrouwen opbouwen bij medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.
 6. Merkidentiteit: Storytelling helpt bij het vormgeven van de merkidentiteit van het familiebedrijf. Het maakt duidelijk waar het merk voor staat en waarom het uniek is.
 7. Communicatie met stakeholders: Storytelling biedt een krachtig hulpmiddel om te communiceren met verschillende stakeholders, zoals klanten, investeerders en leveranciers. Het maakt de boodschap van het bedrijf gedenkwaardiger en relevanter.
 8. Loyaliteit van klanten: Het vertellen van verhalen over de geschiedenis en waarden van het familiebedrijf kan loyaliteit opbouwen bij klanten die zich verbonden voelen met de familie en de maatschappelijke betekenis van het bedrijf.
 9. Motivatie voor volgende generaties: Storytelling kan de volgende generaties in de familie inspireren en motiveren om de erfenis voort te zetten en het bedrijf verder te ontwikkelen.
 10. Crisismanagement: In tijden van crisis kan storytelling van onschatbare waarde zijn. Het kan helpen om het vertrouwen te herstellen en een positieve toekomstvisie te presenteren, zelfs in moeilijke tijden.

De magie van het merk
Hoe mensen merken beleven is een magisch proces. Juist in deze tijd beginnen mensen op zoek te gaan naar de betekenis van het merk, wat het wil en kan betekenen voor hun leven. Het beïnvloedt in toenemende mate hun aankoopbeslissing en dat maakt de waarde van een consistent verteld bedrijfsverhaal groot. Een boek is daarom van meerwaarde als extra marketing-, content- en PR- instrument.

Het geloof in mensen
Succes begint bij geloven. Geloven in eigen kracht, in kansen en mogelijkheden, in mensen en wat ze kunnen. Het is een dankbaar thema om een bedrijfsverhaal of bedrijfsboek op te ontwikkelen. Omdat dat het sterke leiderschap naar voren haalt dat aan succesvolle bedrijven ten grondslag ligt.

De nieuwsgierigheid naar morgen
Nieuwsgierigheid naar het onbekende achter de horizon, dat tekent je als ondernemer en vanzelf ook als bedrijf. Er zit veel nieuwsgierigheid en uitdaging in het leven. Nieuwsgierigheid maakt storytelling voor bedrijven altijd prikkelend.

De passie die altijd vooruit stuwt
Passie is een abstract gegeven, maar het blijft een enorm dankbare bron van storytelling voor ondernemingen. Omdat passie het verhaal altijd over mensen laat gaan. Mensen maken een bedrijf en mensen geven het kleur. Passie zorgt altijd voor de meest inspirerende verhalen die een bedrijf karakter geven.

De trots die dwars door het bedrijf loopt
Een familiebedrijf is bij uitstek een bedrijf om zich familie te voelen. Trots is een samenbinder en een bedrijfsverhaal is een uitgelezen instrument om dat gevoel te versterken. De emotie van de mensen komt daarin goed tot z’n recht. Het gevoel samen hetzelfde verhaal te delen is onverslaanbaar.

Het team als verbindend verhaal
We zijn allemaal individu en toch willen we allemaal ergens bij horen. Ondernemingen die het goed zijn zonder uitzondering bedrijven waar de teamgeest tastbaar is. Teamverband, saamhorigheid, collegialiteit, pro-activiteit – het een haalt het ander aan en dat maakt ‘team’ een ijzersterk thema voor het bedrijfsverhaal, in welke vorm ook.

De wijsheid als krachtige drager
Wat is wijsheid, is een verzuchting die in elke directiekamer wel valt. Het is letterlijk een goede vraag. 

Het tekent een bedrijfscultuur waarin anders denken welkom is. Wijsheid gaat over willen blijven leren en open staan voor het nieuwe. Ook wijsheid – verteld als visie – kan een rijk storytelling domein kan zijn.

De betrouwbaarheid die meerwaarde levert
Betrouwbaarheid is als storytelling thema bezig aan een revival. In deze dynamische wereld zoeken mensen naar houvast en keren ze terug naar de basis: een bedrijf om in te geloven. Altijd doen wat je zegt, altijd leveren wat je belooft, in product zowel als gedrag.

De traditie die met z’n tijd meegaat
Traditie is van oudsher een bijna onuitputtelijke bron voor storytelling. Een bedrijf dat zoveel jaren actief is, bewijst alleen daardoor al dat het in staat is voortdurend te veranderen, flexibel te zijn, open minded en innovatief. Herkomst en traditie maken trots en zorgen voor een solide vertelbasis.

De verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen
Er wordt meer en meer naar bedrijven gevraagd om niet alleen voor zichzelf te werken, maar ook bij te dragen aan de samenleving. Bedrijven moeten echt van betekenis (willen) zijn voor deze wereld. Organisaties die die maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken, bouwen aan een duurzaam bedrijfsverhaal.

De authenticiteit van een overtuiging
Authenticiteit is niet iets wat je bedenkt, het is er van nature. Het is niet na te maken, niet te faken; authenticiteit heb je of je hebt het niet. Het is een van de sterkte pijlers van storytelling, omdat echtheid en eerlijkheid altijd herkend en gewaardeerd worden.

De fascinatie voor het nieuwe
Het kan de drang naar absolute perfectie zijn. Of een obsessie voor ontdekken en innovatie. Fascinatie voor het nieuwe, het onbekende, is een sterke drijfveer. Het zorgt voor wetenschappers en ondernemers, voor Nobelprijs-winnaars en bedrijven die onze wereld veranderen. Als bron van een bedrijfsverhaal is het daarom ook zelf: fascinerend.

Het familiebedrijfsverhaal kan verschillende storytellingthema’s omvatten, afhankelijk van de geschiedenis, waarden en cultuur van het specifieke familiebedrijf. Hier zijn enkele veelvoorkomende storytellingthema’s die een rol kunnen spelen in het familiebedrijfsverhaal:

 1. Oprichtingsverhaal: Het verhaal van hoe het bedrijf is opgericht, inclusief de visie en het doorzettingsvermogen van de oprichters, kan een centraal thema zijn.
 2. Familiegeschiedenis: Het benadrukken van de familiegeschiedenis, inclusief de generaties voorafgaand aan de huidige leiders, kan een diepgaand inzicht geven in de erfenis en tradities van het familiebedrijf.
 3. Waarden en normen: Het thema van de kernwaarden en normen die de basis vormen van het bedrijf en de familie kan centraal staan. Dit kan onder meer ethische principes, integriteit en betrokkenheid bij de gemeenschap omvatten.
 4. Groeiverhaal: Het vertellen van het groeiverhaal van het bedrijf, inclusief de uitdagingen en successen die het heeft meegemaakt, kan inspirerend zijn en de veerkracht van het bedrijf benadrukken.
 5. Innovatie en aanpassing: Het benadrukken van de innovatieve geest en het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden kan een belangrijk thema zijn.
 6. Klantrelaties: Het delen van verhalen over langdurige klantrelaties, tevredenheid en de impact van het bedrijf op klanten kan een emotionele snaar raken.
 7. Sociale verantwoordelijkheid: Het benadrukken van de betrokkenheid van het bedrijf bij sociale en milieukwesties kan een relevant en hedendaags thema zijn.
 8. Leiderschap en opvolging: Het verhaal van leiderschapsoverdracht binnen de familie, inclusief de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt, kan een boeiend thema zijn.
 9. Toekomstvisie: Het communiceren van de toekomstvisie van het familiebedrijf, inclusief ambities en doelen voor de komende generaties, kan een inspirerend thema zijn.
 10. Medewerkers en teamwerk: Het benadrukken van de rol en bijdrage van medewerkers aan het succes van het bedrijf en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur kan centraal staan.
 11. Gemeenschapsbetrokkenheid: Het verhaal van de betrokkenheid van het familiebedrijf bij de lokale gemeenschap en goede doelen initiatieven kan een belangrijk thema zijn.

Bill Gates en Paul Allen begonnen Microsoft in de garage van de familie Gates. Een triviaal weetje? Misschien wel in het licht van de overweldigende geschiedenis en wereldwijde impact van het megabedrijf naderhand. Toch wordt het nog regelmatig aangehaald. Niet alleen als charmante verwijzing naar die pure begintijd, maar ook als statement. Als bekrachtiging van het idee dat er van die intieme oorsprong een directe lijn te trekken valt naar de werkelijkheid nu; dat dezelfde waarden van ongecompliceerde energie, doorzettingsvermogen en geestdrift nog altijd de motor achter het succes zijn. Medewerkers hebben symbolen nodig om zin te geven aan hun werk en anderen te kunnen overtuigen van de meerwaarde van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen, en die symbolen zijn vaak terug te vinden in de oprichting. Anekdotisch of niet, zij brengen overtuigend een beeld over dat in deze tijd belangrijker is dan ooit: dat het bedrijf geworteld is in waarachtigheid en altijd trouw aan zichzelf is gebleven.

Oprichtersverhalen zijn belangrijk binnen een familiebedrijfsverhaal omdat ze de basis vormen van de identiteit, waarden en missie van het bedrijf. Ze bieden inzicht in de oorsprong van het bedrijf en de drijvende krachten erachter, en ze kunnen een krachtige bron van inspiratie en authenticiteit zijn voor zowel interne als externe stakeholders.

 1. Authenticiteit en oorsprong: Oprichtersverhalen vertellen de authentieke oorsprong van het familiebedrijf. Ze laten zien hoe het allemaal begon en wie de pioniers waren achter de onderneming. Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid van het bedrijfsverhaal.
 2. Visie en missie: Oprichtersverhalen onthullen vaak de visie en missie die de oprichters hadden toen ze het bedrijf startten. Deze visie en missie kunnen nog steeds van invloed zijn op het bedrijf en de richting bepalen.
 3. Inspiratie: Het verhaal van de oprichters kan inspirerend zijn, zowel voor medewerkers als voor de volgende generaties in de familie. Het laat zien hoe vastberadenheid, hard werken en visie kunnen leiden tot zakelijk succes.
 4. Waarden en cultuur: Oprichtersverhalen kunnen de kernwaarden en bedrijfscultuur van het familiebedrijf belichten. Ze laten zien welke principes en normen belangrijk waren voor de oprichters en hoe deze waarden zijn geïntegreerd in het bedrijf.
 5. Erfgoed en traditie: Oprichtersverhalen dragen bij aan het erfgoed en de traditie van het familiebedrijf. Ze helpen bij het overdragen van deze erfenis aan toekomstige generaties, waardoor de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd.
 6. Onderscheidend vermogen: Het verhaal van de oprichters kan dienen als een onderscheidende factor voor het familiebedrijf. Wat maakt het bedrijf uniek en onderscheidt het van concurrenten?
 7. Verbinding met klanten: Klanten kunnen zich gemakkelijker verbinden met een bedrijf als ze het verhaal van de oprichters kennen. Het creëert een menselijk aspect dat de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten versterkt.
 8. Transparantie en vertrouwen: Het delen van het oprichtersverhaal bevordert transparantie en vertrouwen. Het laat zien dat het bedrijf open is over zijn geschiedenis en roots.
 9. Leiderschapsvoorbeeld: Oprichtersverhalen kunnen dienen als leiderschapsvoorbeeld voor de huidige leiding van het familiebedrijf. Ze laten zien welke kwaliteiten en eigenschappen succesvolle ondernemers hebben.
 10. Crisismanagement: In tijden van crisis kan het oprichtersverhaal helpen om het bedrijf te leiden en te inspireren om uitdagingen te overwinnen. Het herinnert aan de veerkracht en vastberadenheid van de oprichters.

Projectplan: Voor we aan de slag gaan stellen we een helder plan op. Daarin leggen we afspraken vast over onder andere tijdsplanning, budgetbeheer en de samenstelling van het team.

Concept: Zijn we het daarover eens, dan ontwikkelen wij een concept van het eindproduct zoals wij dat voor ogen hebben. Een creatief basisidee, dat een goed beeld geeft van hoe uw merkverhaal tot leven gebracht zal worden, in vorm en inhoud. Natuurlijk geeft dit altijd aanleiding tot feedback, aanvullingen en aanscherpingen en daar houden we rekening mee. U houdt altijd zelf de regie.

Research. Onze researchers lezen zich in, verzamelen achtergrondinformatie, duiken in uw archieven en zorgen voor een solide, feitelijke basis. Vertrouwelijkheid is daarbij voor ons een voorwaarde.

Interviews. Daarna begint het luisteren naar uw mensen. Wij spreken met sleutelfiguren uit heden en verleden van uw bedrijf. Onze professionals weten waar ze het over hebben. Ze spreken hun talen, weten welke vragen ze moeten stellen en hebben een antenne voor de mooiste verhalen.

Tekst. Als alle relevante feiten, ideeën, gedachten en ervaringen zijn verzameld, beginnen we te schrijven. We leggen verbanden en zorgen voor structuur. Losse lijntjes knopen we aan elkaar tot één helder, doorlopend verhaal. Tijdens dat hele proces kijkt u met ons mee en zo ziet u langzaam maar zeker uw verhaal onder onze vingers ontstaan. Ook nu is feedback welkom en worden aanvullingen in de teksten verwerkt.

Ontwerp. Tekst en beeld kunnen niet zonder elkaar. Zodra onze schrijvers aan de slag gaan, komen ook onze beeldresearchers en vormgevers in actie. Zij zoeken net zo lang tot ze de juiste beelden hebben gevonden en tillen uw verhaal naar een hoger niveau. In voorkomende gevallen kan er gekozen worden voor nieuwe fotografie wanneer dat het concept en het verhaal meerwaarde oplevert. In dat geval leggen we u een keuze voor uit een select aantal voor uw specifieke project geschikte fotografen, inclusief een heldere kostenbegroting.

Productie. Is al het materiaal binnen en is er akkoord op de teksten, dan begint het productieproces: opmaak, het bekijken van de proeven en uiteindelijk het drukken. Ook in deze fase bent u zo intensief bij het proces betrokken als u zelf wilt. Samen werken we toe naar de apotheose van onze samenwerking: het moment waarop het eerste exemplaar van uw eigen verhaal van de persen rolt.

Waarom storytelling People?

Storytelling People ontwikkelt bedrijfsverhalen die aansluiten bij de identiteit van het familiebedrijf. Om deze zichtbaar en voelbaar te maken voor directie, werknemers en buitenwereld. Het verhaal is het kloppende hart van uw bedrijfscultuur, waar verleden, heden en toekomst samenkomen. De waarde van een geloofwaardig bedrijfsverhaal is groot. De maatschappelijke betekenis van het familiebedrijf wordt tastbaar. Werknemers kunnen zich identificeren met de organisatie. Relaties weten waar ze op kunnen rekenen. De wereld weet waar u voor staat. Wij bij Storytelling People zijn verhalenvertellers pur sang. Wat maakt een pakkend bedrijfsverhaal? Het onderwerp moet beroeren, de boodschap fascineren en niet in de laatste plaats: de schrijfstijl moet aanspreken. Storytelling is meer dan achter elkaar zetten van feiten, het is vooral het creëren van verbinding en ‘een sfeer’. Van een urgentie om door te willen lezen en om meegenomen te worden in een ontwikkeling.

Storytelling People spreekt de taal van organisaties en familiebedrijven. Wij geven onderscheidend vermogen aan bedrijfsverhalen door met storytelling de ‘bedrijfsziel’ vast te leggen. Wij vertalen verleden, heden en toekomst naar een communicatief krachtige identiteit. Onze werkwijze is uniek, betrouwbaar en concreet. Storytelling People onderscheidt zich door passie in het werk, communicatief vermogen en een persoonlijke stijl. Wij werken tegen vaste projectprijzen en leveren service op maat.
• jarenlange ervaring in de maken van de beste bedrijfsboeken.
• onderscheidende werkwijze door storytelling en corporate story visie
• persoonlijke aanpak leidt tot unieke samenwerking en bijzondere producten

Zie voor uitvoerige klantenlijst: https://www.storytellingpeople.nl/ons-verhaal/onze-klanten/
Zie ook: https://www.corporatestory.nl